Автор: admin

август 31, 2017 | | Post a Comment

Въпреки че не можеш да предскажеш бъдещето, сме сигурни, че бебето ти ще бъде много щастливо, ако отговаряш на тези 11 критерия. 1. Да имате деца е взаимно решение В основата на всяка силна връзка стоят честността и взаимното уважение. Ако искаш да имаш стабилна връзка, не можеш да пренебрегваш желанията на партньора си. Вие двамата сте нещо повече от донор на сперма и инкубатор за деца! Ето защо трябва

април 29, 2017 | | Post a Comment

„На млади години той беше човек неспокоен,един от онези, които наричаме „хора с буйна кръв“. Не беше едър, но беше силен, с широки плещи и почти всякога се движеше въоръжен, с пушка на гърба, нож и револвер на пояса. Всички познаваха буйния му нрав и затова, когато някой поискаше да си краде жена – молеха го да се заеме той.  Защото в ония сурови времена мъжете взимаха жените и насила.“

февруари 26, 2017 | | Post a Comment

Остави ме, не искам само присъствие. Забрави ме и изтрий всички писма. Беше глупаво, че предложих душата си, за което ти нямаш вина. Вече тръгвам, забрави за усмивките, без да усетиш си купих билет. Заминавам си тихичко, ще стъпвам на пръсти както аз го умея и си е мой патент. Не ти казвам „сбогом”, просто тръгвам на някъде без посока и без мечти. Трябва бързо да тръгна, ако хлопна вратата

януари 6, 2017 | | Post a Comment

Ревността ми се връща разрошена, уморена, си сваля ботуша, и, от нещо внезапно ядосана, се стоварва пребита под душа. Тя се бе запиляла нанякъде, безадресна, безцелна, безгласна, но, прогонена явно от всякъде, се довлича пак тука ужасна. По-противна и гадна от всякога, ревността изведнъж ме съблича, и така, както правеше някога, под полата ми подло наднича. Отдръпвам се смутена с пръст на спусъка, от дива ярост цялата треперя, и ужас?на,

декември 18, 2016 | | Post a Comment

Мираж? Мечта? Мраз? Мерзост? Мъст? Не знам кое от всички е жената. Но името и все започва с „М“. И май е всичко, сбрано във едно, тя. И все с това проклето „М“ край мен мотае мигновената ми мъка. Минава „М“ – то в мисли нощ и ден: „М“ – мое минало, мой рай, мой пъкъл… И мое мигновение, дошло, отишло си във дни незабравими. Отдавна. Вече ни добро, ни